VTC

 

4F., No. 130, Lane 235, Baoqiao Road., Xindian District, New Taipei City 23145, Taiwan(R.O.C.)
2F., No. 120, Lane 235, Baoqiao Road., Xindian District, New Taipei City 23145, Taiwan(R.O.C.)
TEL:+886-2-89121249
FAX:+886-2-89121250 

VTDC

B No. 8 West 1st Street, Xingfa North Road, Liwu Wusha, Changan Town, Dongguan City,
Guangdong, P.R.C. P.C.:523860
TEL:+86-769-85351199
FAX:+86-769-87089456